HAKKIMIZDA

Kalite Politakımız

% 100 müşteri memnuniyeti

Takım ruhuna sahip nitelikli iş gücü

Süratli hizmet anlayışı

Sürekli iyileştirme çalışmaları

En mükemmel hizmeti sunma anlayışı

Yaratıcı, yenilikçi, geliştirici kadrolar oluşturmak

Temizlik sektöründe marka olmak

Teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek

Sanayinin sorunlarına çözüm üretmek

Toplum değer ve ilkelerine sahip olmak

Çevre Politakımız

Enerji, hammadde ve doğal kaynakları verimli kullanmak

Çevre performansımızı sürekli iyileştirmek

Atıkları kaynağında en aza indirmek

Atıkların yeniden kullanılmasını ve geri dönüştürülmesini sağlamak

Değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemler ile bertaraf edilmesini sağlamak

Çevre ile ilgili yasal ve diğer yükümlülükleri yerine getirmek

Tedarikçilerimizi çevre konusunda bilinçlendirmek ve yönlendirmek

Çalışanların ve toplumun çevre bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunmak